Contact

Oddział Technicznego Zaopatrzenia
Piekarski Piotr
25-262 Kielce

Tel: 48 534 880 870
email: otz@vp.pl